Київська міська клінічна лікарня № 18
Міський центр нейрореабілітації

Київська міська клінічна лікарня № 18

На 3-му поверсі  гінекологічного корпусу Київської міської клінічної лікарні розташований міський центр нейрореабілітації потужністю 70 ліжок (з них 10 ліжок денного стаціонару).

Основними завданнями міського центру нейрореабілітації є:
- Надання планової висококваліфікованої стаціонарної медичної допомоги хворим, що перенесли гостре порушення мозкового кровообігу.
- Реабілітація хворих з резидуальними наслідками гострого порушення мозкового кровообігу для вторинної профілактики загострення захворювання.
- Повне або часткове відновлення працездатності хворого.
- Пристосування (при неможливості відновлення) до самообслуговування відповідно до нових, виниклих внаслідок хвороби умов життя.
- Забезпечення трьох основних напрямків реабілітації: вплив на соматичний стан хворого, відновлення неврологічного дефіциту, корекція порушеної соціально-побутової активності і психологічного дефекту.
- Здійснення реабілітації хворих за індивідуальними комплексними програмами з використанням патогенетичних, симптоматичних та загальнозміцнюючих сучасних засобів та методів ( ЛФК, дієтотерапії, фізіотерапії, медикаментозного лікування, психотерапії, рефлексотерапії, трудотерапії, лікування спастичності за допомогою новітніх методик).
- Засвоєння та впровадження в практику роботи нових сучасних засобів і методів відновного лікування.
- Здійснення етапності та спадкоємності в лікуванні хворих зі стаціонарними неврологічними, нейросудинними та відділеннями реабілітації інших ЛПЗ міста.

Показання для лікування в міському центрі нейрореабілітації
1. Наслідки гострого  порушення мозкового кровообігу (ішемічного або геморагічного характеру).
2. Наслідки  черепно-мозкової  травми.
3. Наслідки  травм хребта з ураженням спинного мозку.
3. Стани після  нейрохірургічних втручань з приводу хвороб судин головного мозку.

Протипокази для лікування в міському центрі нейрореабілітації
1. Серцево-судинна недостатність у вигляді стійкої і частої стенокардії, аритмії, проявів астми.
2.  Тяжкі супутні захворювання: цукровий діабет в стадії декомпенсації, ураження дихальної системи, системи травлення, та інших систем, при яких проведення активної реабілітації неможливе.
3.  Злоякісні новоутворення.
4.  Усі інфекційні захворювання в гострій стадії.
5.  Усі види наркоманії та алкоголізму ( за виключенням стану стійкої ремісії), кахексії будь-якого походження.
6. Аневризми судин мозку, що загрожують внутрішньомозковим крововиливом.

Інформація для пацієнтів:
Перед проходженням курсу реабілітації в міському   центрі нейрореабілітації необхідно пройти додаткові обстеження, а саме:
1.КТ головного мозку або МРТ головного мозку,
2.Дуплексне сканування  судин головного мозку,
3.ЕЕГ,
4.Загальний аналіз крові,
5.Загальний аналіз сечі,
6.Біохімічний аналіз крові ( білірубін, трансамінази,
креатинин, сечовина, електроліти К,Na,Cl),
7.Цукор крові,
8.Коагулограма,
9.Ліпідний профіль (холестерин, ЛПВП,ЛПНП,
тригліцериди),
10.УЗДорганів черевної порожнини
11.Гінеколог\уролог
12.ЕКГ,
13.Ехо КГ.
14.R-графія  органів грудної порожнини.

Результати вказаних вище обстежень допоможуть фахівцям  міського центру нейрореабілітації визначити терміни, кратність лікування,  розробити індивідуальну реабілітаційну програму та своєчасно виявити протипокази для проведення  реабілітаційних заходів.

Для вирішення питання про проведення курсу реабілітаційних заходів в міському центрі нейрореабілітації, необхідно мати:
1.Направлення від невролога за місцем проживання,
2.Виписку з неврологічного або нейрохірургічного стаціонару з встановленим діагнозом,
3.Паспорт
4.Знімки МРТ або КТ
5.Копію листка непрацездатності
Прийом з питань госпіталізації в МЦНР проводиться щоп’ятниці з 12.00 до 14.00. Проводить прийом завідуюча міським центром нейрореабілітації к.м.н. Бровченко Маріанна Станіславівна
довідки за телефоном: 234-55-93
E-mail адреса: neiroreabilitacia@kmkl18.kiev.ua