Київська міська клінічна лікарня № 18


Хірургічне відділення КМКЛ №18
 
Київська міська клінічна лікарня № 18

Завідувач відділенням - Дубенко Євген Маркович
Старший ординатор - Головінський Андрій Борисович
Ординатори: Бутенко Дмитро Іванович, Коваленко Сергій Володимирович, Павленко Тарас Олегович, Слушинський Микола Степанович.

Ліжковий фонд відділення - 35 ліжок.

Впродовж існування хірургічного відділення його співробітниками постійно проводиться робота щодо вдосконалення діагностики та лікування хірургічної патології, впроваджено цілий ряд нових методів надання висококваліфікованої медичного допомоги в ургентній та плановій хірургії. В хірургічній практиці широко застосовуються мініінвазивні та лапароскопічні технології лікування найпоширеніших захворювань шлунково-кишкового тракту.

Лікарі відділення постійно вдосконалюють набуті професійні навики:
     -проходять курси підвищення кваліфікації;
     -тісно співпрацюють зі співробітниками кафедри хірургії №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, яка була відкрита при університеті Св.Володимира в 1844 році як перша клініка медичного факультету під керівництвом всесвітньо відомого хірурга В.О.Караваєва, учня і послідовника М.І.Пирогова;
     -приймають участь в засіданнях Київського хірургічного Товариства хірургів міста Києва та Київської області;
    -представляють результати своїх практичних спостережень та хірургічного досвіду на всеукраїнських конференціях, публікують статті у фахових виданнях.

У відділенні виконуються всі види оперативних втручань на органах черевної порожнини з приводу ургентної та планової патології:
    -захворювання печінки, жовчного міхура і жовчних шляхів: жовчно-кам'яна хвороба, хронічний та гострий холецистит, холедохолітіаз, пухлинні ураження жовчовивідних шляхів та печінки;
   -захворювання шлунку: ускладнений перебіг виразкової хвороби шлунку, дванадцятипалої кишки; післярезекційні синдроми; пухлини шлунку;
   -захворювання підшлункової залози: гострий та хронічний панкреатит, кісти та пухлинні ураження підшлункової залози;
   -захворювання кишечнику: гостра хірургічна патологія, спайкова хвороба очеревини, пухлини тонкого кишечнику різної локалізації;
   -грижі передньої черевної стінки різних локалізацій: післяопераційні вентральні грижі, пахові, стегнові, пупочні грижі;
   -операції на судинах при варикозному розширенні вен.

Перевагою сучасної хірургії є застосування новітніх мініінвазивних та лапароскопічних технологій. У відділенні успішно впроваждені і виконуються при участі співробітників кафедри хірургії №1 НМУ наступні оперативні втручання:
  1)лапароскопічна холецистектомія;
  2)лапароскопічна герніопластика при пахових та пупочних грижах;
  3)лапароскопічне регульоване бандажування шлунку при морбідному ожирінні;
  4)лапароскопічні операції з приводу діафрагмальних гриж - фундоплікація, крурорафія;
  5)лапароскопічні операції з приводу ахалазії кардії - езофагокардіоміотомія;
  6)лапароскопічна апендектомія;
  7)пункційна біопсія  та дренування патологічних утворень органів черевної порожнини під контролем УЗД;
  8)пункційна біопсія печінки при хронічному гепатиті С під контролем УЗД.

Контактна інформация:
тел. (044) 235-31-16 додатковий 387
E-mail адреса: chirurgia@kmkl18.kiev.ua

Консультації проводяться завідувачем відділення Дубенко Є.М. з понеділка по четверг о 15:00 в приймальному хірургічному відділенні КМКЛ №18 за адресою: м.Київ, бульвар Т.Шевченка, 17.