Київська міська клінічна лікарня № 18
Дозвіл на будівництво університетських клінік був отриманий 1882 році. В 1885 році вступило до ладу двоповерхове приміщення на Бібіковському бульварі, в якому розмістились факультетські терапевтична та хірургічна клініки.В 1888 році поряд з’явився акушерсько-гінекологічний клінічний корпус. В 1899 році вступили до ладу прибудови до корпусу в яких розмістились інфекційні пологові ліжка, гінекологічні палати, відділення водолікування, бібліотека. Завершенням клінічного ансамблю стало спорудження в 1894 році корпусу патологоанатомічного інституту. В різні роки в лікарні працювали В.О.Караваєв, Ф.К.Борнгаупт, М.М.Волкович,  О.П.Кримов, В.П.Образцов, Ф.Г.Яновський, М.Д.Стражеско, О.Ф.Шимановський.


Київська міська клінічна лікарня № 18
Київська міська клінічна лікарня № 18 - сучасний багатопрофільний  медичний заклад потужністю 460 ліжок, у складі якого працює 270 ліжок терапевтичного профілю (відділення терапії, неврології, гастроентерології, нейрореабілітації) та 190 ліжок хірургічного профілю (відділення хірургії, проктології, гінекології).
Київська міська клінічна лікарня № 18
8 клінічних відділень
- хірургічне:         50 ліжок
- гастроентерологічне:        60 ліжок
- проктологічне-Український проктологічний центр:       60 ліжок
- неврологічне:        60 ліжок
- терапевтичне:        80 ліжок
   в т.ч. сестринського догляду:    20 ліжок
- нейрореабілітаційне-Міський центр нейрореабілітації:      70 ліжок
    в т.ч. денного стаціонару:    10 ліжок
- гінекологічне:        80 ліжок
   в т.ч. гінекології підліткового віку:     20 ліжок
- анестезіології та реанімації
(в структурі ліжкового фонду):   12 ліжок


Всього:   460 ліжок


Структура лікарні
     10 параклінічних підрозділів

Лікарня є клінічною базою для кафедр Національного медичного університету  
ім.. академіка О.О.Богомольця


Кафедра акушерства                                                          
завідувач кафедрою професор
   та гінекології №1                                                                       Венцковський Б.М.
    Кафедра внутрішньої                                                           
завідувач кафедрою професор
  медицини №1  
                                                                               Пєрєдєрій В.Г

Кафедра патоморфології  
                                                   завідувач кафедрою професор
                                                                                                             Благодаров В.М
Кафедра хірургії №1  
                                                          завідувач кафедрою професор  
                                                                                                             Захараш М.П.